Ankenævnet for Bedemandsbranchen er ophørt


Danske Bedemænd og Begravelse Danmark har opsagt sin aftale med Forbrugerrådet TÆNK om Ankenævn for Bedemandsbranchen.


Det betyder, at
forbrugerne fra den 3. december 2015 skal gå til Domstolene eller Center for Klageløsning, hvis de vil klage over en bedemand.


Ankenævn for Bedemandsbranchen har modtaget klager til og med onsdag den 2. december 2015. Herefter skal forbrugere, der ønsker at klage over bedemandsydelser,
anlægge en civil retssag ved domstolene eller oprette en klage ved Center for Klageløsning.


Ankenævn for Bedemandsbranchen blev oprettet i 2006. Bag ankenævnet stod Danske Bedemænd, Begravelse Danmark og Forbrugerrådet TÆNK.


Sådan klager du over bedemandsydelser fra og med den 3. december
2015


• Klag skriftligt til bedemanden, hvis du er utilfreds med prisen eller at den leverede ydelse har været mangelfuldt udført. Sørg for, at du kan dokumentere, at du har klaget, fx via mail.


• Klag så hurtigt som muligt, idet bedemanden kan afvise din klage, hvis du er for længe om at klage.


• Følg hurtigst muligt op på din klage, hvis bedemanden afviser den eller ikke svarer.

• Husk, at du fra og med den 3. december 2015 skal indbringe din sag for domstolene eller klage til Center for Klageløsning, hvis du ikke kan blive enig med bedemanden om en løsning, og hvis du vil gå videre med sagen.


Hvis du vil klage

Vil du klage over bedemand, kan du starte din klagesag online. Med Klag online kan du undersøge, om du har en sag, som Center for Klageløsning kan behandle. 

Klag online

Når du starter Klag online, vil du først blive bedt om at besvare en række spørgsmål, der skal afklare, om du har en sag, som Center for Klageløsning eller et af de private, godkendte ankenævn kan behandle.

Hvis din sag kan behandles, kan du herefter starte din klagesag online ved Center for Klageløsning. Hvis sagen hører til et privat, godkendt ankenævn, vil du blive guidet videre til det relevante ankenævn.

De afklarende spørgsmål skal altid udfyldes, før du kan gå i gang med den egentlige klage online.

Herefter kan du indsende din klage digitalt.

Følg din sag

Når du har oprettet din sag, kan du senere følge sagen på Min sag.

Klagesager der bliver guidet videre til et privat, godkendt ankenævn kan dog ikke følges på Min sag.